Ympäristöohje

Huoltomattoa on ehdottomasti käytettävä varikolla moottoripyöriä huollettaessa ja säilytettäessä.

Alueella ei ole pesupaikkaa moottoripyörille.

Alueelle on järjestetty sekajätteen, kiinteän öljyisen jätteen ja öljyisen nesteen keräysastiat, joita löytyy varikkoalueelta.